Hier vindt u een uitgebreid overzicht van het onderzoek en de behandeling die van toepassing zijn bij stemtherapie.

Onderzoek

In het eerste contactmoment gebeurt het stemonderzoek. Aangepast aan de individuele noden kan deze onderzoeksprocedure worden verkort of aangevuld:

a. Intakegesprek

In dit kennismakingsgesprek wordt de klacht besproken: aard van de klacht, secundaire symptomen en medische voorgeschiedenis. Nadien wordt de thuis- en werksituatie besproken om een duidelijk beeld te hebben over de vereisten en belasting van het huidige stemgebruik.

b. Stemonderzoek

Analyse van de spreektechniek:
Aan de hand van een subjectieve beoordeling en objectieve metingen worden de huidige mogelijkheden van de stem in kaart gebracht. Deze resultaten worden gekoppeld aan de vereisten in het dagelijks functioneren.

Methodisch onderzoek:
In dit onderdeel wordt beoordeeld via welke logopedische stemmethodiek de stem een duidelijke verbetering maakt. Dit onderzoek bepaalt op basis van welke stemmethodiek de eventuele behandeling zal gebeuren.

Vragenlijsten:
Via een gestandaardiseerde vragenlijst wordt de impact van het stemprobleem op de levenskwaliteit ingeschat. Daarnaast wordt aan de hand van een checklist rond ‘stemhygiëne’ bepaald welke onderdelen van stemmisbruik, stembelasting en leefgewoonten een invloed kunnen hebben op de stem.

c. Hulpvraag

Na het intakegesprek en het stemonderzoek worden de resultaten en het therapievoorstel besproken. Aan de hand hiervan wordt de hulpvraag afgestemd op de te bereiken doelen.

Vanuit het onderzoek wordt een behandelingsplan opgesteld, eventueel aangevuld met een aanvangsbilan. Deze laatste dient voor een eventuele tegemoetkoming door de verzekeringsinstelling. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten wordt een aanvraagprocedure tot tegemoetkoming in de logopedische kosten gestart.

Behandeling

Kinderen

Bij de stemtherapie bij kinderen worden spreektechnieken op een speelse manier aangebracht en ingeoefend. Zij worden ook zelf verantwoordelijk gesteld om hun stem te trainen via aangepaste oefenschema’s. Daarnaast is het zeer belangrijk om de ouders mee in te schakelen in het proces. Ook zij moeten erop toezien dat de omgeving de aangepaste hulpmiddelen biedt om het stemprobleem aan te pakken. Ook kan er een samenwerking plaatsvinden met de school.

Volwassenen

Bij de stemtherapie bij volwassenen wordt zeer functioneel gewerkt. De capaciteiten en de vereisten van de stem worden op elkaar afgestemd. De behandeling kan bestaan uit volgende onderdelen:

  • Kennis van het stemapparaat en inzicht in de problematiek.
  • Massage van het strottenhoofd, nek en schouders.
  • Ontdekken van een goede balans tussen spierspanning, adem, stemkwaliteit, stemtimbre en articulatie.
  • Toepassen van de spreektechnieken in het dagelijkse leven.
  • Geïndividualiseerde stemhygiëne.
  • Aangepaste thuisopdrachten.

De behandeling gebeurt steeds in overleg met een NKO-arts. Om een goede evolutie mogelijk te maken, wordt gevraagd om de behandeling intensief te volgen.