Gert Leunen

Professioneel

Gert Leunen (°1986) voltooide in 2009 zijn opleiding Bachelor in de Logopedie aan Arteveldehogeschool in Gent. Hier had hij reeds een grote interesse voor het vak ‘stem’. Gert koos ervoor om zich te specialiseren tot gecertificeerd stemtherapeut & stemcoach aan Hogeschool Utrecht. Dit was een 2-jarige opleiding, onder leiding van Jopie Kuiper en Michel de Kort, die hij in juni 2012 afrondde. Jaarlijks volgt hij verscheidene bijscholingen en symposia om zich verder in het vak te verdiepen. In 2016 besliste Gert om een verdiepende opleiding rond Fitzmaurice Voicework® te volgen in Barcelona. Deze kennis en vaardigheden zijn een geschikte aanvulling op de technische en wetenschappelijke kennis die hij in het verleden reeds opbouwde.

In 2012 richtte Gert een eigen zelfstandige praktijk ‘Sonar Logopedie & Stemcoaching’ op in het centrum van Hasselt. Hier bouwde hij ervaring uit in de behandeling van diverse stemklachten en de coaching van professionele stemgebruikers (leerkrachten, (amateur)zangers, journalisten, advocaten, acteurs, …).

Sinds 2013 werkt Gert in het Stemcentrum ZOL, onder leiding van dr. Griet Laureyns. Samen met dr. Griet Laureyns, logopediste Greet Meyers en zangcoach Sarah Peire worden multidisciplinaire stemraadplegingen gehouden om stemklachten uitgebreid te diagnosticeren en een gericht advies te formuleren. Geregeld worden ervaringen uitgewisseld om de individuele begeleiding te optimaliseren.

Op professioneel vlak is Gert lid van volgende organisaties:

 • Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL)
 • European Voice Teachers Association-Belgium (Evta-Be)
 • Vlaamse Kwaliteitsgroep Stem Limburg (VKS Limburg)

Vrije tijd

In zijn vrije tijd is Gert erg gepassioneerd door zang. Hierbij begeleidt hij zichzelf op gitaar. Hij heeft jarenlang zangles (klassiek en musical) gevolgd bij Lieve Leonaers aan de Haspengouwse Academie voor Woord, Muziek en Dans. Vanuit zijn werk kwam hij in contact met stemmethodieken rond popzang. Estill Voice Training leerde hem om een goede zangtechniek toepassen doorheen verschillende zangstijlen. Geregeld geeft Gert zijn vocale bijdrage aan muziekprojecten. Deze kennis past hij ook graag toe in het werkveld.

Gevolgde workshops (W) en symposia (S)

 • 2018 – 2020 Somatic Experiencing® Practicioner (W)
 • 2018 Eurovox Den Haag: Vocal Fusion (S)
 • 2017 Somatic Experiencing®: Tweedaagse introductieworkshop (W)
 • 2017 12th Pan-European Voice Conference Ghent 2017 (W + S)
 • 2016 – 2017 Fitzmaurice Voicework®: Teacher Certification: Part 1 + 2 (W)
 • 2017 LaxVox®: Expert-meeting München (W)
 • 2016 Functionele stemklachten & Onbegrepen keelklachten (W)
 • 2016 Fitzmaurice Voicework®: 5-Day Workshop New York City (W)
 • 2016 Vibrant Voice Technique: 2-hour private session with Elissa Weinzimmer (W)
 • 2016 45th Voice Symposium “Care of the Professional Voice” (The Voice Foundation: Philadelphia) (S)
 • 2014 Vibrant Voice Technique: online workshop (W)
 • 2014 11th Salzburg Voice Symposium “Freeing the sounding body” + Presymposium “Holistic approach in silent reflux and voice” (W + S)
 • 2014 Bridging voice professionals: De musicalstem (S)
 • 2014 XXII Annual Pacific Voice Conference Krakow (S)
 • 2013 Use of the voice in all its aspects (S)
 • 2013 10th Pan-European Voice Conference Prague 2013 (W + S)
 • 2013 Estill Voice Training: Level I & II (W)
 • 2012 De stem in volle groei (S)
 • 2012 Posture and breathing, basis for a healthy voice (S)
 • 2012 EVTA-be: Openingssymposium (S)
 • 2012 Psychogene spraakstoornissen (W)
 • 2010 – 2012 Specialisatie Stemtherapeut, Stemcoach en trainer (W)
 • 2012 Themadag EVT en didactiek: hoe werk je als docent/logopedist met EVT? (W)
 • 2012 Manuele Facilitatie bij hypertone dysfonie: deel B (W)
 • 2012 Manuele Facilitatie bij hypertone dysfonie: deel A (W)
 • 2011 De stem: grensoverschrijdend (W)
 • 2011 Intensieve cursus stemstoornissen (W)
 • 2011 De Accentmethode (W)
 • 2011 Methodes die het vocaal traject verlengen (S)
 • 2011 Diagnostiek en behandeling van niet-organische stem- en spraakstoornissen (W)
 • 2011 Estill Voice Training: Level I & II (W)
 • 2011 Workshopweek stem “Michael Morgan”: Linklater & Fitzmaurice Voicework® (W)
 • 2011 Lees- en spellingsmoeilijkheden remediëren: 1ste t.e.m. 6de leerjaar (W)
 • 2011 Massage en stem (W)
 • 2010 Complete Vocal Technique: 2-day introductionary course (W)
 • 2010 Nasaleermethode (W)
 • 2009 Proeven van stempraktijk (W + S)
 • 2008 De vele gezichten van de beroepsstem (S)

Eigen workshops

 • 2017 ‘Neurogene stemstoornissen’ (Postgraduaat Stem – Thomas More Hogeschool)
 • 2017 ‘Semi-Occluded Vocal Tract: Een supraglottische aanpak voor de spreek- en zangstem’ (Postgraduaat Stem – Thomas More Hogeschool)
 • 2017 ‘Vibrant Voice Technique: Workshop voor logopedisten’
 • 2017 ‘Beweging & Stem’ (Provinciale Kunsthumaniora Hasselt)
 • 2017 ‘Neurogene stemstoornissen’ (Postgraduaat Stem – Thomas More Hogeschool)
 • 2017 ‘Semi-Occluded Vocal Tract: Een supraglottische aanpak voor de spreek- en zangstem’ (Thomas More Hogeschool)
 • 2016 ‘Semi-Occluded Vocal Tract’ (Postgraduaat Stem – Thomas More Hogeschool)
 • 2016 ‘Neurogene stemstoornissen’ (Postgraduaat Stem – Thomas More Hogeschool)
 • 2015 ‘Semi-Occluded Vocal Tract’ (Postgraduaat Stem – Thomas More Hogeschool)
 • 2015 ‘Neurogene stemstoornissen’ (Postgraduaat Stem – Thomas More Hogeschool)
 • 2014 ‘Semi-Occluded Vocal Tract’ (Postgraduaat Stem – Thomas More Hogeschool)
 • 2014 ‘Stemgebruik voor leerkrachten’ (CVO Limlo)
 • 2014 ‘Stemtechnieken voor leerkrachten in spé’ (Villa basta Hasselt)
 • 2014 ‘Stemtechnieken’ (Villa basta Hasselt)
 • 2013 ‘Stemtechnieken voor leerkrachten in spé’ (Villa basta Hasselt)
 • 2012 ‘Stemgebruik voor leerkrachten: Secundair onderwijs’
 • 2012 ‘Stemgebruik voor leerkrachten: Lager onderwijs’
 • 2011 ‘Basiscursus zangtechniek’ (Jeugdkoor Djada)