Neurogene stemstoornissen

Inhoud van de workshop

Neurogene stemstoornissen vragen een specifieke aanpak. Hiervoor dient men op de hoogte te zijn van de anatomie en fysiologie van de stemgeving, in het bijzonder van de innervatie van de verschillende larynxspieren. Op basis van deze kennis en inzichten kan de meest efficiënte en effectieve logopedische behandeling worden toegepast.

Logopedisten Greet Meyers en Gert Leunen bespreken het logopedisch onderzoek en de behandeling van de meest voorkomende neurogene stemstoornissen zoals stemplooiparalyse en -parese, spasmodische dysfonie en laryngeale tremor. Verder wordt de cursist geïnformeerd over specifieke stemstoornissen bij verschillende neurogene aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, ALS, MS, PLS en de ziekte van Huntington.

Aan de hand van stroboscopische en laryngoscopische beelden, alsook audiofragmenten worden de neurogene stemstoornissen voorgesteld met de daarbij horende medische en/of logopedische behandeling. De cursist wordt aan de hand van casussen toegelicht dat de behandeling van neurogene stemstoornissen een multidisciplinaire aangelegenheid is.

De cursisten kunnen zelf casussen voorleggen, vragen stellen, …….

Doel van de workshop

Na deze workshop:
– kan de cursist de verschillende neurogene stemstoornissen identificeren.
– kan de cursist een differentiaaldiagnose maken t.o.v. andere stemstoornissen.
– heeft de cursist kennis van specifieke technieken die aangewend kunnen worden tijdens de logopedische behandeling.

Sprekers

Greet Meyers werkt als logopediste sinds 1988 in Ziekenhuizen Oost Limburg.Sinds 2011 ook werkzaam in het Stemcentrum ZOL  o.l.v. Dr. Griet Laureyns.Zelfstandige praktijk met voornamelijk de behandeling van stemstoornissen en slikstoornissen.Heeft altijd een bijzondere interesse gehad voor stemdiagnostiek- en therapie. Vandaar dat ze op regelmatig  basis opleidingen, navormingen en symposia in binnen-en buitenland volgt.

Gert Leunen is logopedist en specialiseerde zich tot stemtherapeut en –coach. Hij werkt momenteel aan de Kunstschool Genk, waar hij leerlingen Woordkunst-Drama coacht op het vlak van articulatie en stemgebruik. Daarnaast behandelt hij stemproblemen in zijn eigen praktijk in Hasselt. In het Stemcentrum ZOL, o.l.v. Dr. Griet Laureyns, gebeurt uitsluitend de diagnostiek van stemproblemen in een multidisciplinair kader (KNO, Logopedie, Zang).