Semi-Occluded Vocal Tract

Een supraglottische aanpak voor de spreek- en zangstem

Inhoud van de workshop

Stemtherapie door middel van semi-occluded vocal tract (SOVT) oefeningen wordt reeds lange tijd toegepast. Logopedisten, stem- en zangcoaches gebruiken deze oefeningen voor het herstel van stemproblemen en/of de optimalisatie van het stemgebruik. Ook in Vlaanderen kenden deze oefeningen een opmars mede dankzij de methode Lax Vox (Sihvo) en de huidige internationale onderzoeken.

De deelnemers ontvangen op voorhand een bundel waarin de theoretische achtergronden worden besproken. Tijdens de workshop worden deze achtergronden op interactieve wijze toegelicht. Nadien volgt er een praktisch luik waarbij enkele SOVT-oefeningen worden aangebracht en ingeoefend: LaxVox (Sihvo), DoctorVox (Denizoglu), Flow-Resistant Straws (Titze), liptrillen, Cup Phonation, etc. Hierbij wordt de workshop individueel bijgestuurd.Aan de hand van enkele casussen wordt de didactische toepassing verduidelijkt. Na deze workshop heb je inzicht in de theorie, beheers je de aangebrachte SOVT-oefeningen en kan je ze toepassen bij jouw cliënten.

Doelgroep

Logopedisten, stemtherapeuten, stemdocenten, zangdocenten, KNO-artsen, …

Spreker

Gert Leunen is logopedist en specialiseerde zich tot stemtherapeut en –coach aan Hogeschool Utrecht. Hij werkt momenteel aan de Kunstschool Genk, waar hij leerlingen Woordkunst-Drama coacht op het vlak van articulatie en stemgebruik. Zijn zelfstandige praktijk ‘Sonar Logopedie & Stemcoaching’ is gelegen in het centrum van Hasselt. Hier behandelt hij uitsluitend stemproblemen en coacht hij professionele stemgebruikers op het vlak van spreken en zingen. In het Stemcentrum ZOL, o.l.v. Dr. Griet Laureyns, gebeurt uitsluitend de diagnostiek van stemproblemen in een multidisciplinair kader (KNO, Logopedie, Zang). In september 2017 startte hij samen met Marianne Van Gemert (zangeres/muziekdocente) het (non-commitment) pop- & rockkoor ‘Great Balls of Choir’. Daarnaast is hij gastdocent ‘stem- en spreektechniek’ aan de vooropleiding theater van Toneelacademie Maastricht.

Praktische informatie

Duur: 6u

Aantal deelnemers: min. 12 / max. 25

Prijs: 160€ per deelnemer

Aanvraag

Indien u interesse of verdere vragen heeft, kan u contact opnemen via onderstaand formulier.

* Dit veld is verplicht.