Semi-Occluded Vocal Tract (najaar 2019)

Inhoud van de workshop

Stemtherapie door middel van semi-occluded vocal tract (SOVT) oefeningen wordt reeds lange tijd toegepast. Logopedisten, stem- en zangcoaches gebruiken deze oefeningen voor het herstel van stemproblemen en/of de optimalisatie van het stemgebruik. Ook in Vlaanderen kenden deze oefeningen een opmars mede dankzij o.a. LAX VOX (Sihvo), Straw exercise (Titze) én de huidige internationale onderzoeken.

De deelnemers ontvangen op voorhand een bundel waarin de theoretische achtergronden worden besproken. Tijdens de workshop worden deze achtergronden op interactieve wijze toegelicht. Nadien volgt er een praktisch luik waarbij enkele SOVT-oefeningen worden aangebracht en ingeoefend: Straw Exercise (Titze), Hand-Over-Mouth (Behlau & Oliveira), Cup Phonation (Rosenberg), Lip trills, etc. Aan de hand van enkele casussen wordt de didactisch-therapeutische toepassing verduidelijkt.

Doelen

Na deze workshop:
– heb je inzicht in het principe van SOVT-oefeningen.
– heb je kennis van de huidige inzichten omtrent SOVT.
– kan je verschillende SOVT-oefeningen toepassen bij cliënten.

Doelgroep

Logopedisten, stemtherapeuten, stemdocenten, zangdocenten, KNO-artsen, …

Spreker

4f5e6856-3091-42d8-81b1-e0a8c5e473eeGert Leunen is logopedist en specialiseerde zich tot stemtherapeut/stemcoach aan Hogeschool Utrecht. Hij volgt op geregelde basis opleidingen en symposia in het binnen- en buitenland. In zijn zelfstandige praktijk ‘Sonar Logopedie & Stemcoaching’ behandelt hij uitsluitend stemproblemen en coacht hij professionele stemgebruikers op het vlak van spreken en zingen. In het Stemcentrum ZOL, o.l.v. Dr. Griet Laureyns, gebeurt uitsluitend de diagnostiek van stemproblemen in een multidisciplinair kader (KNO, Logopedie, Zang). In september 2017 startte hij samen met Marianne Van Gemert (zangeres/muziekdocente) ‘Great Balls of Choir’: een pop- & rockkoor zonder verplichtingen. De afgelopen jaren werkte hij als docent ‘stem’ binnen het voltijds kunstonderwijs in Vlaanderen. Hij doceert reeds enkele jaren o.a. ‘Semi-Occluded Vocal Tract’ aan het Postgraduaat Stem van Thomas More Hogeschool in Antwerpen.

‘Mijn fascinatie voor SOVT-oefeningen ontstond tijdens mijn specialisatie binnen ‘stem’. De positieve ervaringen bij mezelf én bij cliënten wakkerde mijn nieuwsgierigheid aan, waardoor ik steeds meer wilde weten over de theoretische achtergronden en verdere toepassingen. Tijdens deze workshop gaan we in op de bestaande literatuur, maar deel ik ook graag mijn eigen ervaringen, inzichten en werkwijze. Het wordt een mix tussen theorie en praktijk.’

Praktische informatie

Aantal deelnemers: min. 12 / max. 30

Prijs: 160€ (excl. transactiekosten)

Datum: (nog te bepalen)

Uur: 9u30 – 17u00

Locatie: (nog te bepalen)

Na deelname ontvang je een betalings- en deelnamebewijs.

Inschrijven

Wil je graag op de hoogte blijven van toekomstige workshops? Stuur dan een mail naar gert@sonarlogopedie.be

Check ook onze overige workshops